Revoluce v pravidlech, jaké zásadní změny se plánují?

Drop

Tohle je doslova zemětřesení v golfových pravidlech. Zástupci R&A a USGA představili plánované změny, o kterých se v posledních měsících spekulovalo. Tak zásadní úpravu ale čekal nejspíše málokdo.

Některé dílčí změny "unikly" už koncem ledna, kdy se hovořilo o zkrácení času na hledání míčku, zjednodušení dropování a ideové změně v označení vodních překážek. Jak se ukázalo, jednalo se pouze zlomek plánovaných změn, kterých bylo odhaleno přes třicet.

Ty ve středu představili lidé z vedoucích golfových organizací a opakovali, že hlavním cílem je golf jako celek zjednodušit a zrychlit. Nová pravidla vejdou v platnost 1. ledna 2019, otázkou je, co všechno se v nich nakonec objeví. Zveřejněné plánované změny jsou totiž stále ještě konceptem.

"Podívali jsme se na každé pravidlo s tím, že jsme ho chtěli udělat jasnější. Věříme, že jsme našli hodně výrazných zlepšení," řekl David Rickman, který má v R&A na starosti právě pravidla. "Je důležité, že se pravidla i nadále vyvíjejí a drží krok s moderním pojetím golfu, musíme být ale opatrní v tom, abychom nezměnili charakter hry," dodal.

A jaké jsou tady hlavní plánované změny? Zde je jejich podrobný přehled s tím, jak se dané situace řeší dnes a jak by se měly řešit v budoucnu.

Hlavní plánované změny pravidel:

 • Hráč nechtěně pohne míčkem při jeho hledání
  Dříve: 1 trestná rána
  Nově: bez trestu
 • Hráč nechtěně pohne míčkem nebo markovátkem na greenu
  Dříve: 1 trestná rána (s výjimkami)
  Nově: bez trestu
 • Norma pro rozhodnutí, zda hráč způsobil pohyb míčku
  Dříve: hráč byl ve většině případů shledán vinným za pohyb míčku
  Nově: hráč bude potrestán pouze v případě, že je naprosto zřejmé, že  míčkem pohnul (minimálně na 95%)
 • Hráčův pohybující se míček náhodně trefí spoluhráče, jeho caddyho, osobu manipulující s praporkovou tyčí nebo samotnou praporkovou tyč
  Dříve: 1 trestná rána
  Nově: bez trestu
 • Kde se dropuje míček
  Dříve: dropuje se na k tomu určeném místě, nebo na původním místě, nebo co nejblíže původnímu místu či v přímce (jamka, dané místo, ne blíže jamce)
  Nově: dropuje se na k tomu přesně definovaném místě
 • Kde se musí dropnutý míček zastavit
  Dříve: míček musí být znovu dropován, pokud se dokutálí na jedno z devíti specifikovaných míst (Pravidlo 20-2c), stejně jako pokud se odkutálí dál, než na dvě délky hole
  Nově: míček se musí zastavit v místě úlevy, nebo musí být znovu dropován
 • Místo úlevy, kde musí být míček dropován a zahrán
  Dříve: měřeno délkou jedné nebo dvou holí (hůl podle hráčova výběru)
  Nově: místo úlevy je vytyčeno pevně danou vzdáleností 20 nebo 80 palců (cca 0,5 metru nebo 2 metry) z daného bodu nebo z dané přímky (k měření bude sloužit speciální značka na shaftu hole)
 • Z jaké výšky dropovat míček
  Dříve: stát vzpřímeně a držet míček ve výšce ramen na délku paže
  Nově: jediný požadavek je, aby hráč držel míček nad zemí, aniž by se míček čehokoliv dotýkal, a nechal ho padat tak, aby letěl vzduchem, než se na zemi zastaví. Aby se zabránilo pochybnostem, doporučuje se, aby byl míček dropován minimálně jeden palec (2,54 centimetru) nad zemí
 • Čas na hledání míčku
  Dříve: míček se považuje za ztracený, pokud není nalezen do pět minut
  Nově: míček se považuje za ztracený, pokud se nenajde do tří minut
 • Nahrazení míčku
  Dříve: hráč musí použít původní míček, pokud přijímá úlevu. Výměna míčku je přípustná pouze v případě, že hráč přijímá úlevu spojenou s trestem
  Nově: hráč může míček vyměnit vždy, když přijímá úlevu
 • Umístění míčku na greenu na původní místo poté, co se pohnul, když už byl dříve zvednutý a zpět umístěný
  Dříve: míček je umístěn zpět na své místo pouze v případě, že hráč nebo vnější vliv způsobí jeho pohyb. V opačném případě se míček hraje z nového místa
  Nově: míček se musí vždy vrátit na své původní místo a to i v případě, že byl jeho pohyb způsobený větrem nebo jinou nejasnou příčinou
 • Náprava škod na greenu
  Dříve: hráč může opravit pouze stopy po dopadu míčku nebo stopy po předchozích umístěních jamky
  Nově: hráč může na greenu opravit téměř všechny škody včetně stop od spiků nebo od zvěře (nikoliv však přírodní nedokonalosti)
 • Hráč se dotkne dráhy puttu nebo se dotkne greenu ve směru k jamce
  Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
  Nově: bez trestu, pokud tím nedojde ke zlepšení podmínek pro hráčův putt
 • Puttování s neobsluhovanou praporkovou tyčí ponechanou v jamce
  Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka) v případě, že byl míček hrán z greenu a trefil praporkovou tyč v jamce
  Nově: bez trestu, pokud míček zahraný z greenu (nebo odkudkoliv) zasáhne praporkovou tyč ponechanou v jamce
 • Místa, které je možné označit tak, že si na nich hráč může vzít úlevu s jednou trestnou ranou
  Dříve: bylo možné pouze v rámci vodních překážek
  Nově: červené nebo žluté kolíky ("vody") je možné využít i v oblastech, jako jsou kameny, džungle, poušť apod.
 • Hráč se dotkne země rukou nebo holí, nebo založí hůl v oblasti, kde hrozí trest
  Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
  Nově: bez trestu
 • Označení vodní překážky (upřednostnění podélné/červené vodní překážky)
  Dříve: Všechny vodní překážky mohou být označeny jak červenou (podélné), tak žlutou (příčné) barvou, pokud je to jen trochu možné a hráči mají kde za vodou dropovat (v případě žluté)
  Nově: Komise by měly upřednostňovat označení vody červenými kolíky, stále ale bude možné umístit na hřiště žluté
 • Vyloučení možnosti dropovat na protější straně vodní překážky u podélné (červené) vodní překážky
  Dříve: Hráči měli v případě podélné (červené) vodní překážky vždy možnost vzít si úlevu na protější straně překážky
  Nově: Hráči už nebudou mít možnost vzít si v případě podélné (červené) vodní překážky úlevu na protější straně překážky od místa, kde míček naposledy překročil hranici vodní překážky. Výjimku může učinit místní pravidlo, které to povolí
 • Hráč pohne nebo se dotkne volného přírodního předmětu v bunkeru, když je v něm jeho míček
  Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
  Nově: bez trestu
 • Hráč se dotkne svou holí nebo rukou písku v bunkeru, pokud je v něm jeho míček
  Dříve: 2 trestné rány (hra na rány) nebo ztráta jamky (jamkovka)
  Nově: bez trestu až na dvě výjimky - 1) hráč se dotkne holí nebo rukou písku, aby zjistil podmínky v bunkeru, 2) dotkne se holí prostoru za míčkem a před míčkem v případě cvičného švihu nebo při nápřahu k ráně
 • Použití poškozené hole
  Dříve: hráč může použít poničenou hůl pouze v případě, že se to stalo při standardní hře
  Nově: hráč může pokračovat ve hře s poškozenou holí, kterou poničil třeba i ve vzteku
 • Používání měřících zařízení
  Dříve: měřící zařízení jsou zakázána, pokud místní pravidlo neumožní jejich používání
  Nově: měřící zařízení jsou povolena, pokud je místní pravidla nezakážou
 • Caddy stojící za hráčem, pomáhající mu zaměřit cíl
  Dříve: caddy může stát za hráčem, když se připravuje k ráně a zaujal postoj k míčku. Musí ale ustoupit před samotnou ranou, při které už za hráčem stát nesmí
  Nově: caddy nesmí stát za hráčem, když zaujme postoj k míčku a přirpavuje se k ráně až do doby, než míček odpálí
 • Caddy zvedne hráčův míček a následně ho umístí zpět na green
  Dříve: 1 trestná rána, pokud k tomu nebyl hráčem výslovně vyzván
  Nově: caddy smí na greenu zvednou a následně umístit míček zpět na své místo bez hráčova výslovného vyzvání
 • Doporučení hrát míček v rychlejším tempu
  Dříve: žádné doporučení
  Nově: pokusit se odehrát míček do 40 vteřin nebo rychleji
 • Pořadí při hře (tzv. ready golf)
  Dříve: bez trestu, ale pravidla jsou psaná tak, že je zakázáno hrát mimo pořadí, tedy měl by hrát nejprve ten, kdo je nejdále od jamky
  Nově: bez trestu, ale je zde výzva k "ready golfu", tedy hrát může hráč, který je jako první připraven ke své ráně, i když je blíže jamce
 • Alternativní forma hry na rány
  Dříve: při standardní hře na rány je nutné dohrát každou jamku, netýká se pouze turnajů čistě ve formátu stableford
  Nově: turnajovou komisí může být určené maximální skóre na jamce (double nebo triple bogey), po kterém je možné zvednou míček a jamku nedohrávat

Témata

Souhlas s cookies

Pokud vám nevadí, že pro měření návštěvnosti používáme Google Analytics, zavřete tuto hlášku.

Souhlasím, zavřít potvrzení