Všudehrály nejvíce baví Ostravice, Lipiny kralují devítkám

Ostravice

Golfový spolek Všudehrálů sdružující hráče, kteří hráli na více než 60 českých hřištích, už po páté vybíral ta česká nejlepší. Letos zvítězila osmnáctka na severu Moravy, Ostravice. Druhá je severočeská Ypsilonka a třetí Karlovy Vary. Ostravice tak triumfuje vůbec poprvé.

Konečně se jí to podařilo. Ostravice si poprvé odnáší zlatou medaili a je v očích Všudehrálů nejlepším hřištěm v České republice. Při prvním hlasování v roce 2014 přitom obsadila 9. místo, ale jak se hlasování zúčastnilo čím dál více všudehrálských členů, stoupala nahoru. V roce 2015 byla čtvrtá, o rok později již třetí, loni druhá a letos – vítězství.

Celkem hlasovalo 124 členů spolku, který má nyní už 176 členů.

Prvenství naopak musela oželet Ypsilonka, která u Všudehrálů triumfovala v posledních třech letech. Letos byla "jen" druhá. Třetí Karlovy Vary si tuto úroveň drží už delší dobu, byly v minulosti druhé či čtvrté. Na dalších místech se pak letos umístily areály Mariánské Lázně (4.), Panorama Kácov (5.), Loreta Pyšely (6)., Dýšina (7.), Čeladná (8.), Casa Serena (9.) a Karlštejn (10.). Albatross, hřiště s renomé European Tour, obsadilo 11. pozici.

Mezi devítijamkovými hřišti si nejlépe vedly rovněž severomoravské Lipny (celkově 31.), následovány východočeským Grosshofem (32.) a severočeským Terezínem-Kotlinou (41.). Následuje Štiřín (45.) a Podbořánky (47.) Všechna tato hřiště se umístila v celkové první padesátce, překonala tak mnohé osmnáctijamkové areály. Devítek a osmnáctek je přitom v Česku, kde dnes najdeme 106 hřišť, vždy po padesáti.

Členové Všudehrálů hlasují v celkem čtyřech kategoriích, udělují se body od 1 do 5 (maximum). Kategorie jsou Hra, Zázemí, Příroda, Atmosféra, z počtu udělených bodů v jednotlivých kategoriích se pak sestavuje celkový průměr. Obecně platí, že nejlepší hřiště nemusí v každé z kategorií nutně vyhrávat, ale rozhodně nesmí mít v žádné z nich slabé místo.

Pokud bychom tedy vzali jen kategorie "racionální", tedy Hru a Zázemí, pak by zvítězil – vcelku podle očekávání - Albatross. Jenže v kategoriích "emocionálních", tedy Příroda a Atmosféra, se umístil až na 28. místě, takže v celkovém hodnocení neměl šanci na výhru. Zde naopak vyhrála právě Ostravice, Ypsilonka byla druhá a Karlovy Vary třetí.

Kdybychom vzali všechny kategorie po sobě, pak vítězi jsou: Ypsilon (hra), Albatross (zázemí), Ostravice (příroda), Mariánské Lázně (atmosféra). Je potěšující, že každou kategorii opanovalo jiné hřiště. Svědčí to mimo jiné o objektivitě hlasování, o schopnosti Všudehrálů vidět věci diferencovaně.

16. jamka na Albatrossu (foto: Ladislav Adámek)

Zajímavé jsou samostatné výsledky kategorie Atmosféra, která se výrazněji liší od třech ostatních. Kategorie vyjadřuje osobní dojem hráče z areálu, jak dobře se tam cítí. Na třetí příčku mezi všemi hřišti v Česku se dostala devítka Grosshof, páté je Čertovo Břemeno, osmé Šilheřovice.

Za zmínku stojí dlouhodobé tendence, tedy výsledky za posledních pět let. Pětiletku 2014-2018 vyhrála celkově Ypsilonka, jejíž průměrné pořadí dává hodnotu 1,4. Druhé jsou Karlovy Vary s výsledkem 2,8 a třetí Mariánské Lázně s 3,2. Ostravice je čtvrtá se skóre 3,8 a pátá Loreta s výsledkem 5,2.

Tabulky všudehrálů v průběhu let nedoznávají zásadních změn a výrazných přesunů. Bodové rozdíly bývají poměrně malé, hřiště mění své pozice jen o pár míst. Klíčové pro orientaci v tabulkách je tedy především to, zda je hřiště třeba v první desítce či patnáctce, anebo někde okolo dvacítky, případně okolo padesátého místa. To už o jeho vnímání mezi hráči a postavení mezi ostatními hřišti vypovídá přesvědčivě a bez pochyb.

Z téměř 176 členů všudehrálského spolku jich letos hlasovalo 124, tedy cca 70 procent. Limitem pro hlasování je, aby se pro hřiště vyjádřilo nejméně 18 hráčů. Tím se minimalizuje fakt, že pár hráčů by mohlo výrazně ovlivnit celkový výsledek. Čím více hlasujících, tím objektivnější je finální rezultát.

Průměrný věk Všudehrála je přitom mírně nad 50 let a průměrný handicap okolo 18. Ve spolku je převaha mužů.

Souhlas s cookies

Pokud vám nevadí, že pro měření návštěvnosti používáme Google Analytics, zavřete tuto hlášku.

Souhlasím, zavřít potvrzení