Nového prezidenta si musí zasloužit hlavně golfisté, myslí si Veselý

Milan Veselý

Sám zastával deset let funkci prezidenta České golfové federace. Během funkčního období Milana Veselého došlo v Česku k obrovskému golfovému boomu, a tak moc dobře ví, co je pro golf důležité a co golf potřebuje. V nejbližších měsících, až situace dovolí, se bude hledat další z jeho pomyslných nástupců. Jak to vidí on?

Jak hodnotíte současný stav českého golfu?
Tato otázka přímo nabízí srovnávací hodnocení, jednak s minulostí českého golfu a dále s ostatními golfovými zeměmi v současnosti. Jsem letitý golfista – starý pes a golf jsem organizoval již v 70. a 80. letech za hlubokého totalitního režimu. V tomto kontextu je současný rozvoj našeho golfu neuvěřitelně dynamický. Ještě v roce 1990 byl golf v naší zemi mezi posledními sporty z hlediska svého významu, pokud byl za sport vůbec považován. Golf hrálo asi tisíc nadšenců, a to i se Slováky, na 3 hřištích, která byla s velkými obtížemi a nadšením golfistů tak nějak udržovaná v provozu. V hodnocení tehdejšího ČSTV byl golf v úplném vyhnanství, těsně před závodním mariášem a až za sportem psí spřežení. To není vtip! Z tohoto hlediska jsme se plně vrátili do civilizovaného golfového světa a dá se říci, že golf zaujal standardní postavení někde uprostřed zemí Evropy. Do roku 1990 golf v České republice i na Slovensku zcela stagnoval, spíše přežíval a byl trpěn. V letech 1990 až 2000 se vyvíjel velmi pomalu, bylo třeba roztlačit lokomotivu bez páry holýma rukama. A od roku 2000 se náš sport velmi dynamicky rozvíjí, zejména pokud jde o stavbu hřišť a celých golfových areálů, včetně tréninkového zázemí. Golf má mezi sporty dobrou pozici a situace se stále zlepšuje. Pomalu překonáváme přezíravý pohled na naši komunitu a na náš milovaný sport, který není jen fyzickou aktivitou, ale je i způsobem života a myšlení.

V čem se český golf posunul a co mu chybí?

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl. Největší posun je bez pochybností ve vybudování velmi solidní herní základny, tj. hřišť a tréninkových areálů. Dnes si již český i zahraniční golfista může v České republice vybírat a vznikla i silná konkurence. To je pozitivní jev. Potřebujeme náš sport ještě více popularizovat a zvýšit počet hráčů, což je nezbytné pro ekonomickou prosperitu areálů a současně pro posilování výkonnostního sportu – zázemí pro klubovou a národní reprezentaci. Náš sport se opravdu za poslední léta rychle vyvinul. Při příležitosti návštěvy tehdejšího nejvyššího představitele R&A, IGF a Anglické Golfové Unie, pana Davida Peppera, na konferenci ČGF v roce 1995 ještě můj předchůdce Hanuš Goldscheider na otázku časopisu Golf: "Pomohl by českému golfu k rozvoji růst počtu golfistů?" odpověděl: "No to je to poslední, co bychom teď mohli potřebovat, naši hráči nemají kde hrát a hřiště nikdo nestaví." Hřiště již máme, teď chybí více golfistů a špičkové výkony – úspěchy na turnajích. To je ale na dlouhou a odbornou analýzu. Bude to také jeden z úkolů budoucího prezidenta ČGF.

Jak dovolí pandemická opatření, uskuteční se plánované volby nového vedení ČGF. Sám jste federaci vedl 10 let. Co byste příštímu prezidentovi poradil?
Poradil bych mu, aby investoval čas a co nejvíce navštěvoval golfové kluby, majitele a provozovatele areálů a poslouchal jejich názory a myšlenky. Ideální by bylo, kdyby si s představiteli klubů zahrál jejich hřiště a pak s nimi prodiskutoval vše potřebné. Prezident nesmí jen sedět na sekretariátě a navštěvovat jen různé golfové ceremonie a oslavy. Musí pracovat s golfovou základnou, to mu pomůže identifikovat problémy a nalézat řešení. Poradil bych mu také, aby se snažil hledat rovnováhu mezi organizováním reprezentace – špičkového golfu a vytvářením podmínek pro radost, pro obrovskou většinu rekreačních a příležitostných hráčů. Golf nejsou jen turnaje, je to opojení ze zdravého pohybu v krásné přírodě – čistá euforie z možnosti provozovat nejkrásnější možnou aktivitu. Prezident musí komunikovat se všemi, mít trpělivost a golfové gentlemanství. To jsem za mnoho a mnoho let v golfu poznal a změnilo to můj život.

Máte svého favorita? Koho a proč?
Andrej Halada, jehož novinářskou práci dlouhodobě vysoce hodnotím, v únorovém čísle Golf Digest 2021 napsal, že je přesvědčen, že v čele ČGF by měl být člověk, který si to zaslouží. S tím lze jen souhlasit, ale je třeba dodat, že je zde ještě významnější kritérium pro volbu prezidenta ČGF! Prezidentem by měl být především člověk, kterého si zaslouží golfisté – mnohatisícová rodina českých hráčů a zájemců o golf. Ano, určitě to musí být osobnost, která již v golfu něco ukázala, golf miluje a je připravena pro náš sport hodně obětovat. Musí to být nejen srdcař, ale i efektivní organizátor a administrátor, který má řídící schopnosti, umí komunikovat a ctí tradice několik set let starého sportu. Těmto hlediskům nejvíce vyhovuje kandidát Petr Dědek, který je proto mým favoritem. Petra znám mnoho let, stále sleduji a obdivuji jeho práci. O jeho organizačních schopnostech nepochybuji. Byl jsem s ním i v St. Andrews, mém druhém domově, a oceňoval jsem, jakou má lásku ke golfové historii a tradicím. Samozřejmě jsme navštívili i naši posvátnou klubovnu R&A a hráli spolu Old Course. Petr řadu let podporuje golfovou mládež a reprezentaci, jeho přínos českému golfu v podobě organizování European PGA Tour a Challenge Tour je mimo pochybnost. Pro mě je to ten pravý srdcař, kterého všichni potřebujeme a který může český golf zase o kus posunout.

Jste jedním ze dvou českých členů prestižního klubu The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A). Má někdo další šanci z Česka vstoupit do této prestižní společnosti?
Tak především musím upřesnit, že do R&A se nevstupuje. Není možné se přihlásit o členství a o toto privilegium nějak usilovat, nebo nějak o něm jednat. Přijetí do R&A je výsledkem mnohaleté procedury a klub si vás musí sám vybrat a oslovit. U mě toto oslovení nastalo na počátku 90. let, kdy jsem již byl známým organizátorem golfu. Hanuš Goldscheider mě seznámil prakticky s každým golfovým funkcionářem, významným hráčem nebo golfovým diplomatem v Evropě, ale i ve všech dalších zemích, včetně USA. Předal mně neocenitelný dar celosvětových kontaktů, které jsem pak využil při sjednávání velkých profesionálních turnajů, ale i mistrovství Evropy – EGA, St. Andrews Trophy v Mariánských Lázních a velké řady dalších. Byla to rovněž i neocenitelná škola pro moji dlouholetou práci ve vedení Evropské golfové asociace (EGA), ČGF, Royal Golf Clubu Mariánské Lázně a v R&A, kde působím dosud. Funkcionáři R&A mě pozorovali a byla mně učiněna nabídka členství. V našem klubu, který je současně světovou institucí pro pravidla a amatérský statut platí známé pravidlo černých a bílých kuliček. Po staletí je uplatňován systém schvalování členství všemi členy, žádný člen nesmí vyslovit pochybnost nebo námitku proti vašemu přijetí a uplatňuje se systém ručitelů, kteří garantují splnění všech podmínek daných Statutem R&A. Naší patronkou je anglická královna, která je britskou panovnicí a R&A je tak považována za nejelitnější společnost světa, s velkou noblesou a odpovědností za rozvoj golfu na planetě. Jsou to velmi vzletná slova, která jsem před přijetím mnohokrát slyšel, ale pochopil jsem je plně, až když jsem poprvé vešel do Big Room a Trophy Room ve starobylé klubovně R&A. V současné době probíhá jednání, resp. proces přijímání u jednoho člověka z České republiky a je to právě ten, o kterém se zmiňuji. Když jsem já obdržel privilegium členství v R&A, byl jsem ve funkci prezidenta ČGF. Bylo by krásné, kdyby se tato souvislost opakovala.

Jak moc významné je členství k prospěchu českého golfu?
R&A sdružuje nejvýznamnější funkcionářské a hráčské osobnosti nejen z GB, USA, ale i z celého světa. Člen tohoto klubu – instituce může mnohé ovlivnit. R&A je bohatou institucí, která získává prostředky z mnoha zdrojů a podporuje materiálně golf na celé planetě. I český golf je takto podporován, např. prostředky na trénink reprezentace, dotace na budování hřišť, podpora výuky rozhodčích a dalších organizačních pracovníků apod. Jako členovi R&A se mně v minulosti mnohem efektivněji dělala diplomatická práce, např. při sjednávání velkých turnajů evropské úrovně, ať již profesionálních, nebo amatérských. R&A působí na profesionální i amatérské úrovni (organizuje např. The Open, Mistrovství světa v golfu, spoluorganizuje US Masters a Olympijské hry apod.). Bylo pro mě např. snazší získat pro Českou republiku hráče jako Rory McIlroy, Richie Ramsay (St. Andrews Trophy 2006), nebo Tyrell Hatton, Andy Sullivan (Mezinárodní mistrovství ČR 2010). Hra těchto hráčů v ČR je neocenitelným příkladem a motivací pro naše mladé hráče. Navíc členství vytváří povědomí o tom, že český golf je diplomaticky úspěšný a patří mezi nejvyspělejší golfové země Evropy. Těch spojitostí je celá řada a je to na samostatný rozhovor.

Jaké je podle vás současné postavení Česka v rámci golfové diplomacie a jak nás vnímá svět?
Česko je považováno již delší dobu za zemi golfových diplomatů. Hanuš Goldscheider byl rozeným diplomatem a měl ve světě golfu velkou vážnost. Všechny kontakty mně nezištně předal, a proto jsem mohl řadu let pracovat ve vedení EGA v Lausanne a pak i v R&A. EGA po mě převzal můj následovník, Zdeněk Kodejš, který úspěšně ČGF 8 let řídil. Neměli jsme nikdy problém s navazováním mezinárodních vztahů a s organizováním velkých turnajů a jiných událostí, např. mezinárodních školení rozhodčích, prezentačních akcí pro rozvoj golfu apod. Český golf je ve světě vnímán jednak přímo a bezprostředně na základě hry našich špičkových hráčů a jednak podle úrovně mezinárodních akcí na našem území. Zvýšení sportovní úrovně je, jak jsem již poznamenal, úkolem golfových expertů, je to na zevrubnou analýzu, ale v této citlivé oblasti se blýská na lepší časy, viz poslední úspěchy Ondry Liesera. Zde budu jistě napaden, že jsem neuvedl i jiné příklady! Pokud jde o úroveň organizace akcí, jsme dlouhodobě považováni za vynikající organizátory a dokážeme našim eventům dát ducha a originální šarm, ale i toto je výsledkem diplomatické práce. Jsem přesvědčen, že právě Petr Dědek může českému golfu hodně dát a být skvělým diplomatem pod vlajkou ČGF. Je již v golfovém světě znám, každoročně sjednává velké golfové akce, je obratným golfovým diplomatem a ve Velké Británii, tj. zejména ve Wentworth a v St. Andrews, kde se vše golfové řídí a dojednává, je již jako doma. Vím to dobře, byl jsem tam s ním, tak vím, o čem mluvím.

Co byste českému golfu přál?
Českému golfu přeji prosperitu golfových areálů, mnohem více golfistů a zájemců o golf, ze kterých se postupně stanou golfisté, a více Klárek Spilkových a Ondrů Lieserů. Všem nám golfistům přeji radost z golfu a rychlý konec té celosvětové příšernosti, která nás teď sužuje. Delegátům volební konference ČGF zasílám prosbu - volte ku prospěchu českého golfu!

Souhlas s cookies

Pokud vám nevadí, že pro měření návštěvnosti používáme Google Analytics, zavřete tuto hlášku.

Souhlasím, zavřít potvrzení